Wszechnica Konstytucyjna


                    Drzeworyt z wydania koronnego Statutu Łaskiego
                  Jan Łaski, Commune inclyti Poloniae Regni Privilegium,

                                           Kraków, Jan Haller 1506